اعضای هیات علمی

نمایش 25 نتیجه
از 1
 
change-logo

فریبا افتخار 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا اکبری زاده

غلامرضا اکبری زاده 

دانشیار
شماره تماس: 06133330012- داخلی 5641
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کریم انصاری اصل

کریم انصاری اصل 

دانشیار
شماره تماس: 5613
اتاق: 14
پست الکترونیکی: 
محمود جورابیان

محمود جورابیان 

استاد
شماره تماس: 0611-3367008
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد سروش

محمد سروش 

دانشیار
شماره تماس: 061-33330011 داخلی 5634
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
سیدقدرت اله سیف السادات

سیدقدرت اله سیف السادات 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا صفاریان

علیرضا صفاریان 

استادیار
شماره تماس: 3330010-20 (5735)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

یوسف صیفی کاویان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن صنیعی

محسن صنیعی 

دانشیار
شماره تماس: 19-33330012-061
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرزاد عجبی

شهرزاد عجبی 

استادیار
شماره تماس: 3330010-9(5644)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوید علایی شینی

نوید علایی شینی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3330011-5641
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین فرزین

حسین فرزین 

استادیار
شماره تماس: 0613333011- داخلی 5646
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم فرشیدی

ابراهیم فرشیدی 

استاد
شماره تماس: 06133330012-20 داخلی 5638
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهرداد کرامت زاده 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هومان کعبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالنبی کوثریان

عبدالنبی کوثریان 

استاد
شماره تماس: 33330011-19 (061)- داخلی 5633
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی‌مراد محمودی

علی‌مراد محمودی 

استادیار
شماره تماس: 5734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید سعیداله مرتضوی

سید سعیداله مرتضوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهه مشهور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی منادی

مهدی منادی 

استادیار
شماره تماس: 5722
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدسجاد موسی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی نادری سورکی

مهدی نادری سورکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

احسان نامجو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد نبی پور

محمد نبی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید نمازی

سعید نمازی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 25 نتیجه
از 1