اعضای هیات علمی

نمایش 18 نتیجه
از 1
 
آرش ادیب

آرش ادیب 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد اشرفی

سیدمحمد اشرفی 

استادیار
شماره تماس: داخلی 5654
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود اولی پور

مسعود اولی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدسیروس پاکباز

محمدسیروس پاکباز 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3337010
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اکبر پیراسته 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

داود پورویس 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجعفر حجازی

سیدجعفر حجازی  

استادیار
شماره تماس: 06133336641
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدعبدالله حسینی دهدشتی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد حسینلو

فرهاد حسینلو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان جدید دانشکده عمران، طبقه سوم
پست الکترونیکی: 
علی حقیقی

علی حقیقی 

دانشیار
شماره تماس: 5654
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالغفور خادم الرسول 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین خواجه دزفولی

امین خواجه دزفولی 

استادیار
شماره تماس: 06133330011-19 داخلی 5663
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج رسولان

ایرج رسولان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس رضائیان

عباس رضائیان 

استادیار
شماره تماس: 33330011-19 داخلی 5650
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین ساسانی

حسین ساسانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد عزیزی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا غفوری

حمیدرضا غفوری 

استاد
شماره تماس: 06113330011-20(5651)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی لبیب زاده

مجتبی لبیب زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 18 نتیجه
از 1