اعضای هیات علمی

 
محمدجواد رشتی

محمدجواد رشتی 

استادیار
شماره تماس: 2064
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
سیدعنایت اله علوی

سیدعنایت اله علوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود فرخیان

محمود فرخیان 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرجان نادران طحان

مرجان نادران طحان 

استادیار
شماره تماس: 5712
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود نادران طحان

محمود نادران طحان 

استادیار
شماره تماس: 5703
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهام نیکوکار 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1