اعضای هیات علمی

 
فاطمه پودات

فاطمه پودات 

استادیار
شماره تماس: داخلی 5783
اتاق: گروه معماری - طبقه ی اول
پست الکترونیکی: 
علی حسینی

علی حسینی 

مربی
شماره تماس: +989120201502
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن حکمت

حسن حکمت 

مربی
شماره تماس: ۰۶۱۱۳۳۳۰۰۱۰ داخلی 5784
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

کاوه رستم پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر سرافراز

ناصر سرافراز 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح الله مجتهدزاده

روح الله مجتهدزاده 

مربی
شماره تماس: 06113330010-20(5784)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه محمد علی نژاد

فاطمه محمد علی نژاد 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدابراهیم مظهری

محمدابراهیم مظهری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 8 نتیجه
از 1