اعضای هیات علمی

 
محمد ترکمان

محمد ترکمان 

استادیار
شماره تماس: ۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۱
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یوسف تمثیلیان

یوسف تمثیلیان 

استادیار
شماره تماس: 06133330011-5754
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میلاد محمره نژاد ربیعه

میلاد محمره نژاد ربیعه 

استادیار
شماره تماس: 33330012 061 داخلی 5736
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی مرادی

مرتضی مرادی 

استادیار
شماره تماس: 33330011-061 داخلی 5753
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 4 نتیجه