تماس با ما

   آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه مکانیک

   مرکز تلفن دانشگاه: ۱۹-۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۱

   شماره داخلی دفتر گروه مکانیک : 5666

   آدرس ایمیل: mechanics@scu.ac.ir

   کد پستی: ۶۱۳۵۷۴۳۳۳۷