نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء آقای دکتر سیف السادات به مقام استادی

ارتقاء آقای دکتر سیف السادات به مقام استادی


ارتقاء آقای دکتر سیف السادات به مقام استادی


  در جلسه 95/11/3 هیأت ممیزه دانشگاه شهید چمران، آقای دکتر سید قدرت اله سیف السادات به مرتبه استادی ارتقاء پیدا کردند.
مدیریت، اعضاء هیأت علمی و کارکنان گروه برق، این ارتقاء را به آقای دکتر سیف السادات تبریک می گویند و موفقیت های بیشتر علمی را برای ایشان آرزومندیم.