ارتقای مرتبه علمی دکتر غلامرضا اکبری زاده

ارتقای مرتبه علمی دکتر غلامرضا اکبری زاده

 

 

 بسمه تعالی

جناب آقای دکتر غلامرضا اکبری زاده

ارتقای شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما توفیق روزافزون آرزومندیم.

 

از طرف گروه مهندسی برق و مدیریت دانشکده مهندسی