نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر امین رضا نقره آبادی ، عضو هیات علمی گروه مکانیک

ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر امین رضا نقره آبادی ، عضو هیات علمی گروه مکانیک


ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر امین رضا نقره آبادی ، عضو هیات علمی گروه مکانیک

آقای دکتر نقره آبادی عضو محترم هیات علمی گروه مکانیک به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند