نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای جدید هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران

اعضای جدید هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران


اعضای جدید هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران

طی مراسمی با حضور دکتر رضوان طلب، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئول استانی و اعضای جدید هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران احکام خود را دریافت نمودند. قابل ذکر است که آقای دکتر حمید رضا غفوری از دانشکده مهندسی به مدت 4 سال در این هیات عضویت خواهند داشت