نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز فعالیت آقای دکتر دنه دزفولی در گروه مکانیک

آغاز فعالیت آقای دکتر دنه دزفولی در گروه مکانیک


آغاز فعالیت آقای دکتر دنه دزفولی در گروه مکانیک

آقای دکتر دنه دزفولی دانشجوی بورسیه مقطع دکترای مکانیک که اخیرا از رساله پایان نامه خود دفاع کردند، فعالیت خود را در کسوت عضو هیات علمی گروه مکانیک بزودی آغاز خواهند نمود