نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات لازم جهت برگزاری بیست و دومین همایش مکانیک

اقدامات لازم جهت برگزاری بیست و دومین همایش مکانیک


اقدامات لازم جهت برگزاری بیست و دومین همایش مکانیک

با نزدیک شدن زمان برگزاری بیست و دومین همایش مکانیک و نیز مسابقات سازه های ماکارونی که در اوایل سال آتی برگزار خواهند شد، عملیات بهسازی و آماده سازی فضاهای دانشکده با همکاری دفتر فنی دانشگاه آغاز گردیده است. سعی شده است این فعالیت ها به گونه ای برنامه ریزی شود که حتی المقدور با فعالیت های آموزشی و اداری دانشکده تداخل پیدا نکند