نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر کیانی نژاد به عنوان استاد نمونه بازنشسته

انتخاب دکتر کیانی نژاد به عنوان استاد نمونه بازنشسته


انتخاب دکتر کیانی نژاد به عنوان استاد نمونه بازنشسته

آقای دکتر رضا کیانی نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی برق که در سال 1395 با مرتبه دانشیاری به افتخار بازنشستگی نائل شدند در مراسم بزرگداشت روز معلم و هفته آموزش به عنوان استاد نمونه بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند.