نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر قنبر زاده به سمت معاونت آموزشی دانشکده مهندسی

انتصاب آقای دکتر قنبر زاده به سمت معاونت آموزشی دانشکده مهندسی


انتصاب آقای دکتر قنبر زاده به سمت معاونت آموزشی دانشکده مهندسی

پس از انتصاب آقای مهندس پشم فروش به سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه ، طی حکمی از سوی آقای دکتر مروتی ریاست محترم دانشگاه ، آقای دکتر قنبر زاده به سمت معاون آموزشی دانشکده مهندسی منصوب گردیدند ، لازم به ذکر است که آقای دکتر قنبر زاده پیش از این مدیریت گروه مکانیک را عهده دار بودند.