نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب ریاست جدید دانشگاه شهدای هویزه

انتصاب ریاست جدید دانشگاه شهدای هویزه


انتصاب ریاست جدید دانشگاه شهدای هویزه

 
 
 بسمه تعالی 

 جناب آقای دکتر ابراهیم فرشیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
 
 انتصاب جنابعالی به سمت ریاست دانشگاه شهدای هویزه را به شما تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای شما سربلندی وتوفیقات روز افزون آرزومندیم