نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین سمینار "آشنایی با مرکز پردازش‌های سریع و برنامه‌‌نویسی موازی"

اولین سمینار "آشنایی با مرکز پردازش‌های سریع و برنامه‌‌نویسی موازی"


اولین سمینار "آشنایی با مرکز پردازش‌های سریع و برنامه‌‌نویسی موازی"

به همت مرکز پردازش های سریع دانشکده مهندسی اولین سمینار "آشنایی با مرکز پردازش‌های سریع و برنامه‌‌نویسی موازی"  برگزار گردید. در این سمینار که در روز یکشنبه 27/2/1394 در محل سالن سمعی بصری 1 دانشکده مهندسی برگزار شد مدیر گروه کامپیوتر و مسئول مرکز، خانم دکتر نادران، به همراه مهندس صفار زاده مربی گروه کامپیوتر در خصوص امکانات موجود در مرکز توضیحاتی را ارائه دادند و چگونگی برنامه نویسی به منظور انجام پردازش موازی به اختصار تشریح شد. در این مراسم آمادگی مرکز برای همکاری های علمی با دانشجویان و اساتید گروه های مختلف اعلام گردید