نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد فضای استراحت ویژه اعضای هیات علمی مدعو

ایجاد فضای استراحت ویژه اعضای هیات علمی مدعو


ایجاد فضای استراحت ویژه اعضای هیات علمی مدعو

پیرو درخواست های مکرر اعضای هیات علمی مدعو در رابطه با لزوم ایجاد فضایی برای استراحت اعضای هیات علمی که از خارج از دانشکده به آن تردد می نمایند، فضای مورد نظر در جنب سرسرای ورودی دانشکده تدارک دیده شد. به همین منظور برخی وسایل رفاهی مورد نیاز نظیر مبلمان استراحت، کولر، یخچال، تلویزیون، مایکروفر، قهوه سازو ... خریداری و جهت استفاده این عزیزان در محل قرارداده شد. کلیه همکاران مدعو که مایل به استفاده از فضای فراهم شده می باشند می توانند جهت دریافت کلید به مدیر خدمات یا مسئول دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند