نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید استاندار خوزستان و هیات رئیسه دانشگاه از مراحل ساخت دانشکده عمران ومعماری

بازدید استاندار خوزستان و هیات رئیسه دانشگاه از مراحل ساخت دانشکده عمران ومعماری


بازدید استاندار خوزستان و هیات رئیسه دانشگاه از مراحل ساخت دانشکده عمران ومعماری

با پیگیری های بعمل آمده در راستای تامین بودجه و تکمیل ساختمان شماره 2 مهندسی (دانشکده عمران و معماری)، امروز آقای دکتر مقتدایی استاندار محترم خوزستان و هیات همراه که جهت شرکت در مراسم آغاز سال نو تحصیلی در دانشگاه حضور یافته بودند، در حاشیه این مراسم به همراه هیات رئیسه دانشگاه از محل ساختمان در حال احداث دانشکده بازدید بعمل آورده و از نزدیک در جریان پیشرفت کار قرار گرفتند. در این بازدید استاندار محترم در رابطه با تامین بودجه مورد نیاز برای تکمیل این ساختمان قول مساعد همکاری دادند