نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای هیات علمی گروه مواد از شرکت توربین جنوب

بازدید اعضای هیات علمی گروه مواد از شرکت توربین جنوب


بازدید اعضای هیات علمی گروه مواد از شرکت توربین جنوب

جمعی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی به دعوت از شرکت توربین جنوب، از کارگاه مرکزَی این شرکت در تاریخ 17/3/94 ساعت 9:30 – 12:30 بازدید نمودند. در حاشیه بازدید نشست­های تخصصی نیز برگزار گردید. هیات بازدید کننده از دانشگاه در حدود یک ساعت از تجهیزات کارگاه مرکزی بازدید نمودند و در عمل با قابلیت­ها­، توانمندی­ها و شرح وظایف کارگاه مرکزی آشنا گردیدند. پس از بازدید از کارگاه مَرَکزی، ادامه جلسه با جناب آقای مهندس حویزاوی مدیر عامل شرکت توربین جنوب پیرامون نحوه همکاری برگزار گردید. جناب آقای مهندس داودی و سلیمانی مسئولیت تنظیم شرح خدمات پروژه مورد نظر شرکت توربین جنوب را به عهده گرفتند. قرار بر این گشت که شرح خدمات از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. پس از آن هیات دانشگاهی متعهد می­گردد که متناسب با شرح خدمات تعریف شده، پروپوزال را تنظیم و از مجاری حقوقی به اطلاع مدیر عامل محترم شرکت توربین جنوب برسانند. جناب آقای مهندس دوادی و دکتر قیصری به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکت توربین جنوب و دانشگاه جهت ادامه ارتباط معرفی گردیدند. حاضرین  از شرکت توربین جنوب : مهندس حویزاوی (مدیر عامل شرکت توربین جنوب)، مهندس داودی (رئیس بازرسی فنی)، مهندس زکی (مدیر مهندسی و خدمات فنی)، مهندس سلیمانی (رئیس تعمیرات)، مهندس شریفات (مدیر عملیات)، مهندس روشن دل (رئیس مهندسی مکانیک)، مهندس سلمان پور (سرپرست مکانیک و تعمیرات اساسی)، مهندس جباری اصل (رئیس تعمیرات اساسی) و مهندس صالحی (رئیس کارگاه مرکزی). حاضرین از دانشگاه شهید چمران: دکتر حجاری، دکتر ریحانیان، دکتر قیصری، دکتر لاری بقال، دکتر خراسانیان، دکتر صدرالسادات  و  مهندس صباحی