نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سر زده دکتر رعایایی ،سرپرست محترم دانشگاه ، از مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود

بازدید سر زده دکتر رعایایی ،سرپرست محترم دانشگاه ، از مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود


بازدید سر زده دکتر رعایایی ،سرپرست محترم دانشگاه ، از مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود

در آخرین روز از ثبت نام دانشجویان جدید دانشکده مهندسی، جناب آقای دکتر رعایائی، سرپرست محترم دانشگاه، به همراه آقای دکتر کاشفی پور، معاون محترم آموزشی دانشگاه، به طور سرزده از دانشکده مهندسی بازدید و از نزدیک با مراحل ثبت نام دانشجویان در دانشکده مهندسی آشنا شدند. در این دیدار ایشان ضمن ابراز رضایت از آرامش و نظم حاکم بر فرآیند ثبت نام، از دست اندرکاران اداره آموزش دانشکده تشکر بعمل آوردند. لازم بذکر است که امسال معاونت آموزشی دانشکده با استفاده از تجارب سال های قبل، تمهیداتی را در نظر گرفته و شرایطی را فراهم کردند که دانشجویان جدید در کمال نظم و آرامش و در کوتاه ترین زمان ممکن، مراحل ثبت نام را به انجام رسانیده و در نخستین روز حضور خود در دانشکده مهندسی احساس رضایت نمایند. برخی از تدارکاتی که به این منظور در نظر گرفته شده بود عبارتند از:

 1. نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه نوبت دهی در اداره آموزش (که در سال گذشته انجام گرفت)
 2. تبدیل اتاق بایگانی آموزش به اتاق انتظار مراجعین با اصلاح معماری آن و تعبیه درب ورود و خروج، به منظور جلوگیری از ازدحام مراجعین در سالن اصلی
 3. نصب تابلوهای راهنما در تمام طول مسیر مراجعین به منظور هدایت سریع آنان به محل ثبت نام
 4. استقرار دستگاه تکثیر در محل سالن آموزش به منظور جلوگیری از سرگردانی مراجعین در دانشکده و دانشگاه
 5. فراهم کردن امکانات استفاده از اینترنت، اسکنر و پرینتر در مرکز کامپیوتر دانشکده
 6. استقرار همکاران اداره امور دانشجویی در یک محل مناسب در مجاورت اداره آموزش به منظور تسریع در اختصاص خوابگاه به دانشجویان و تسهیل درخواست وام دانشجویی
 7. دادن مهلت زمانی به دانشجویان جهت ارائه گواهی نظام وظیفه و تاییدیه مدرک تحصیلی
 8. تاکید به کارشناسان اداره آموزش مبنی بر ثبت نام مراجعین حتی در مواردی که نقص پرونده وجود دارد و اجتناب از سختگیری های غیرضرور. مقرر شد که یک فرصت دو هفته ای به این افراد برای رفع نقائص پرونده شان داده شود.
 9. هماهنگی با تشکل های دانشجویی جهت راهنمایی دانشجویان و خانواده های آنان
 10. تعیین محل اختصاصی مناسب برای استقرار خانواده ها و همراهان دانشجویان در زمان ثبت نام و تدارک پذیرایی برای آنان
 11. تعیین مسئول سالن برای نظم بخشی به مراجعین و هدایت آنها
 12. استفاده از نیروهای  سایر واحدهای دانشکده برای کمک به کارشناسان اداره آموزش به منظور تسریع در فرآیند ثبت نام

بر اساس گزارشات واصله و مشاهدات میدانی به نظر می رسد که مجموعه اقدامات انجام گرفته توانسته است در ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین، نسبت به سال های گذشته تاثیر بسزایی داشته باشد. نقش بی بدیل همکاران اداره خدمات دانشکده نیز در موفقیت این برنامه انکار ناپذیر می باشد