نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی نیم سال دوم 97-96 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برنامه درسی نیم سال دوم 97-96 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی


برنامه درسی نیم سال دوم 97-96 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی برق می رساند که برنامه درسی نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96 به شرح فایل پیوست تعیین شده است. شایسته است دانشجویان گرامی با دانلود فایل پیوست ضمن مشورت با استادان راهنما نسبت به برنامه ریزی مناسب برای ترم آینده اقدام کنند.