نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به امضاء رسیدن قرارداد مطالعات مقدماتی 20 عنوان طرح پژوهشی

به امضاء رسیدن قرارداد مطالعات مقدماتی 20 عنوان طرح پژوهشی


به امضاء رسیدن قرارداد مطالعات مقدماتی 20 عنوان طرح پژوهشی

در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه شهید چمران، قرارداد مطالعات مقدماتی 20 عنوان طرح پژوهشی به مبلغ دو میلیارد ریال با محوریت دانشکده مهندسی به امضا رسید