جلسه دفاعیه دکترای مهندسی آقای علی حجاری

جلسه دفاعیه دکترای مهندسی آقای علی حجاری

دفاعیه دکترای مهندسی

آقای علی حجاری دانشجوی دکترای مهندسی برق قدرت در تاریخ 1397/12/15  از رساله خود تحت عنوان:  ارائه الگوریتم و طراحی مشاهده­گر جهت کنترل موتور القایی شش فازه در حالت سالم و قطع فاز  با راهنمایی آقایان دکتر کیانی نژاد-دکتر سیف السادات و مشاوره آقایان دکتر صفاریان –دکتر مرتضوی  دفاع خواهند نمود.

اسامی هیأت داوران:

1-دکتر محسن صنیعی

2-دکتر سید سجاد موسی پور

3-دکتر ابوالفضل واحدی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

مکان : کلاس 203

زمان : چهارشنبه 1397/12/15

چکیده :

یکی از خطاهای متداولی که در ماشین­های الکتریکی رخ می­دهد خطای قطع فاز است که این اتفاق می­تواند در اثر خطای مکانیکی در کانکتور ترمینال ها، شکستگی، پارگی و یا سوختگی در سیم پیچ داخلی و یا خطا در اینورتر تغذیه کننده موتور رخ دهد.  فرآیند کنترل موتور القایی چند فازه در حالت قطع فاز شامل دو مرحله تشخیص خطای قطع فاز و کنترل در حالت قطع فاز می­باشد. بطوریکه تشخیص قطع فاز یک پیش مرحله اجباری جهت فعال کردن الگوریتمهای کنترل حالت خطا می­باشد. در حال حاضر تشخیص خطای قطع فاز در بی باری، حالتهای گذرا و سرعت پایین یک مساله چالش برانگیز است. در  این پایان نامه روشی جدید بر مبنای تحلیل جریانهای d-q در قاب سنکرون مرتبه دو ارائه شده است که درای سرعت تشخیص دو برابر نسبت به روشهای معمول تشخیص قطع فاز می­باشد و در هر محدوده سرعت و بار روی ماشین دارای عملکرد مطلوبی می­باشد. همانطور که می­دانیم کنترل کننده های PI دارای عملکرد ضعیفی در کنترل حالت خطا هستند. لذا جهت کارکرد ماشین چند فازه در حالت خطا می­بایست یک تدبیر کنترلی جهت جلوگیری از نوسانی شدن سرعت و گشتاور جهت ادامه کارکرد آنها اتخاذ نمود. در این پایان نامه یک روش کنترل تطبیقی همراه با مشاهده­گر خطی جهت کنترل موتور القایی شش فازه در حالت خطای قطع فاز ارائه شده است. در این روش پیشنهادی، اغتشاش یا ریپل گشتاور و سرعت به عنوان اغتشاش خروجی درنظر گرفته شده و هدف استفاده از یک سیستم کنترلی با استفاده از مشاهده گر اغتشاش جهت حذف این اغتشاش است. نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی ارائه شده در این پایان نامه قابلیت روشهای تشخیص و کنترل حالت خطای قطع فاز را مورد تایید قرار می­دهند.