جلسه دفاعیه دکترای مهندسی آقای علی فلاوند جوزایی

جلسه دفاعیه دکترای مهندسی آقای علی فلاوند جوزایی

 

دفاعیه دکترای مهندسی مکانیک

آقای علی فلاوند جوزایی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک در تاریخ 1398/02/25 از رساله خود تحت عنوان: شبیه‏ سازی حرارتی جریان دو‏فازی گاز-مایع در عملیات حفاری زیرتعادلی

با راهنمایی آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو و مشاوره آقایان دکتر عزیز عظیمی و دکتر یونس شکاری دفاع خواهند نمود.

اسامی هیأت داوران:

1-  خلیل شهبازی

2- مرتضی بهبهانی‌نژاد

3- علیرضا دنه دزفولی

مکان : کلاس  107

زمان : 25/2/98 ساعت  10

چکیده :

در این رساله، جریان دو  فازی گاز- مایع و همچنین جریان سه فازی گاز- مایع– جامد با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی گل حفاری با سازند اطراف چاه‏های تحت عملیات حفاری زیرتعادلی شبیه‏ سازی عددی شده است. با توجه به وابستگی خواص سیال به دما، پیش‌بینی دقیق توزیع دمای درون چاه تاثیر قابل توجهی بر توزیع فشار و فشار ته چاه دارد. کدهای عددی براساس مدل چند سیالی یک بعدی، پایا و تک‏ فشاری در یک مرجع اویلری برای جریان و معادله انرژی برای مخلوط سیال درون رشته حفاری، مخلوط سیال درون دالیز و همچنین معادله انرژی سازند اطراف چاه در حالت گذرا تهیه شده است. معادلات حاکم شامل معادله پیوستگی و مومنتوم برای هر فاز و معادله انرژی برای مخلوط سیال درون چاه و سازند به همراه معادله قید هندسی و معادله حالت برای فاز گاز می‌باشند. در این رساله تاثیر چشمه حرارتی شامل اتلافات لزجی درون چاه، دوران رشته حفاری و اصطکاک بین مته حفاری و سازند بر توزیع دمای گل حفاری، در معادله انرژی در نظر گرفته شده است. معادلات انرژی درون چاه و سازند اطراف با استفاده از روش کرانک - نیکلسون گسسته‌سازی شده‌اند. نتایج بدست آمده از شبیه‏ سازی‏ های عددی با استفاده از داده ‏های میدانی واقعی و همچنین مقایسه با سایر روش‏های مورد استفاده توسط محققین دیگر، مورد ارزیابی و صحت‏ سنجی قرار گرفته است.