نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در میان پژوهشگران برتر دانشگاه

حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در میان پژوهشگران برتر دانشگاه


حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در میان پژوهشگران برتر دانشگاه


در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در سال 95، دو تن از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، آقایان دکتر کوروش حیدری شیرازی و دکتر حمید محمدصدیقی به ترتیب در دو بخش بیشترین طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته و بیشترین تعداد مقالات ISI در سال 94 موردتقدیر قرار گرفتند .