دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار

دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار

 

 بسمه تعالی 

 

با کمال خوشوقتی و مسرت ، دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد برای آزمایشگاه خوردگی دانشکده مهندسی را خدمت اساتید و دانشجویان گرامی تبریک عرض می نمائیم 

 

 

ریاست دانشکده مهندسی