نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار سرپرست جدید دانشگاه به همراه چند تن از مدیران از دانشکده نفت اهواز

دیدار سرپرست جدید دانشگاه به همراه چند تن از مدیران از دانشکده نفت اهواز


دیدار سرپرست جدید دانشگاه به همراه چند تن از مدیران از دانشکده نفت اهواز


ریاست دانشکده مهندسی در معیت سرپرست جدید دانشگاه و به همراه معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و ریاست دانشکده علوم زمین، ضمن دیدار از دانشکده نفت اهواز، با آقای دکتر هاشمی ریاست آن دانشکده و جمعی از همکارانشان دیدار و در خصوص راه های همکاری بین دو دانشگاه بخصوص در زمینه پروژه های پژوهشی مرتبط با صنعت نفت بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار تفاهم نامه همکاری بین این دو دانشگاه به امضای روسای این دو نهاد رسید