نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی رشته مهندسی برق - کنترل در مقطع کارشناسی ارشد

راه اندازی رشته مهندسی برق - کنترل در مقطع کارشناسی ارشد


راه اندازی رشته مهندسی برق - کنترل در مقطع کارشناسی ارشد

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، در آخرین جلسه شورای گسترش آموزش عالی راه اندازی رشته مهندسی برق - کنترل در مقطع کارشناسی ارشد مورد موافقت قطعی قرار گرفت. لازم به ذکر است که پذیرش دانشجو در دوره مذکور منوط به تامین شرایط علمی-آموزشی و نیز اعتبار مالی می باشد