نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری مهندسی برق - الکترونیک با درجه عالی از دانشگاه شهید چمران اهواز

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری مهندسی برق - الکترونیک با درجه عالی از دانشگاه شهید چمران اهواز


فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری مهندسی برق - الکترونیک با درجه عالی از دانشگاه شهید چمران اهواز

اولین دانشجوی دکتری مهندسی برق و الکترونیک با درجه عالی از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ‌التحصیل شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، مهدی رضوانی وردوم با راهنمایی دکتر ابراهیم فرشیدی و مشاوره دکتر عبدالنبی کوثریان از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، رساله دکتری خود را با عنوان "تحلیل و طراحی مبدل‌های زمان به دیجیتال" ارائه کرد. در این رساله نخست به معرفی مبدل‌های زمان به دیجیتال پرداخته‌شده و اهمیت و کاربردهای وسیع این نوع از مبدل‌ها در صنعت بیان‌شده است. سپس به تحلیل مبدل‌های زمان به دیجیتال پایه که از روش‌های متفاوت آنالوگ ، دیجیتال و یا ترکیبی از این دو روش برای تبدیل بهره می‌بردند ،پرداخته می‌شود. دکتر مهدی شهبازیان عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز ، دکتر کریم انصاری اصل ، دکتر هومان کعبی و دکتر یوسف صیفی کاویان از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اساتید داور و دکتر مسعود اولی پور استاد ناظر و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند