نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان جهت ارسال عکسهای قدیمی از دانشکده مهندسی

فراخوان جهت ارسال عکسهای قدیمی از دانشکده مهندسی


فراخوان جهت ارسال عکسهای قدیمی از دانشکده مهندسی

جهت آماده سازی تاریخچه ای از دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز، از کسانی که عکس هایی قدیمی از دانشکده مهندسی دارند، تقاضا می شود فایل عکسهای خود را با درج تاریخ عکس  و توضیحات لازم به آدرس ذیل ارسال فرمایند و یا عکس های خود را جهت اسکن شدن به دبیرخـانه کنفــرانس مکانیک واقع در گروه مکانیک امانت دهند. از این تصاویر در تاریخچه مصور دانشکده استفاده خواهد شد.

2014@isme.ir