نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت مجدد دکتر عبدالعادل شعیب در گروه عمران

فعالیت مجدد دکتر عبدالعادل شعیب در گروه عمران


فعالیت مجدد دکتر عبدالعادل شعیب در گروه عمران

 آقای دکتر عبدالعادل شعیب از اعضای هیات علمی گروه عمران که چند سال قبل برای ادامه تحصیل به کشور کانادا عزیمت نموده بودند اخیرا پس از اتمام تحصیل در مقطع دکتری به کشور مراجعت نموده و مجددا در گروه عمران فعالیت خود را آغاز کردند