نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعال شدن سیستم گرمایشی دانشکده

فعال شدن سیستم گرمایشی دانشکده


فعال شدن سیستم گرمایشی دانشکده


همزمان با پیش بینی اداره هواشناسی مبنی بر سرد شدن هوا در هفته آتی، سیستم های گرمایشی دانشکده از روز شنبه فعال خواهند شد. به منظور صرفه جویی در انرژی و جلوگیری از هدر رفت گرما لازم است که کلیه اقشار حاضر در دانشکده تدابیر مربوطه را در این خصوص رعایت نموده و از باز گذاردن پنجره ها در ساعات گرم تر روز، که موجب اتلاف حرارتی زیاد خواهد شد، اکیدا خودداری نمایند. بر طبق مقررات ایمنی، استفاده از بخاری های برقی، بعلت خطراتی که برای کابلها و پریزها ایجاد می نمایند، باید به حداقل رسیده و منحصرا در جاهایی که سیستم گرمایش مرکزی وجود ندارد به کار گرفته شوند