مجموعه کلاس های مرکز آپا

مجموعه کلاس های مرکز آپا

 

 بسمه تعالی

به همت مرکز آگاهی رسانی ، پشتیبانی و امدادرایانه ای (آپا) دانشگاه شهید چمران اهواز ، یک مجموعه کلاس مقدماتی امنیت شبکه و تست نفوذ به مدت پنج روز از 11 تا 15 اسفند برای دانشجویان رشته های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر در دانشکده مهندسی برگزار گردید .

در این کلاس ها مباحثی از قبیل مفاهیم امنیت شبکه ، رمزنگاری ، پروتکل های ارتباطی ، آشنایی با حملات شبکه و نحوه ی دفاع در مقابل آنها بیان شد . گفتنی است نمایش مثال های عملی با استقبال زیاد دانشجویان مواجه گردید به طوری که خواستار برگزاری کلاس های مشابه با موضوعات پیشرفته بودند.