نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشکل بوجود آمده برای دانشجویان گروه معماری در برداشت میدانی

مشکل بوجود آمده برای دانشجویان گروه معماری در برداشت میدانی


مشکل بوجود آمده برای دانشجویان گروه معماری در برداشت میدانی


بنا به گزارشات واصله تعدادی از دانشجویان گروه معماری که در ایام پایانی هفته قبل برای برداشت میدانی فضاهای یکی از روستاهای اطراف شوشتر به این روستا مراجعه نموده بودند، با ممانعت یکی از اهالی بانفوذ روستا مواجه شده و پس از مشاجره لفظی ناچار به ترک روستا شدند. برای انجام این کار، که بعنوان قسمتی از درس "طرح روستا" برنامه ریزی شده بود، قبلا با مراجع مختلف منجمله شورای اسلامی روستا، بنیاد مسکن و دانشکده هنر شوشتر هماهنگی های لازم صورت گرفته بود اما علیرغم همه هماهنگی های انجام شده به علت درگیری ایجاد شده با فرد مذکور که به حضور این دانشجویان به صورت مختلط معترض بود، این برنامه ناتمام ماند. در حال حاضر پیگیری های حقوقی برای روشن شدن ابعاد مختلف ماجرا در جریان است. ماجرای رخ داده یکبار دیگر اهمیت توجه به حساسیت های مرتبط با این قبیل بازدیدهای میدانی را مشخص ساخت که امید می رود بیش از پیش مورد عنایت اساتید و دانشجویان قرار گیرد