نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی

معرفی اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی


معرفی اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی

در مراسم تجلیل از استادان نمونه آموزشی و اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه که به مناسبت هفته معلم صورت گرفت چهار تن از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی نیز به عنوان اساتید نمونه آموزشی معرفی شدند. اسامی همکاران مذکور بشرح ذیل می باشد:

آقای دکتر کوروش حیدری شیرازی از گروه مکانیک

آقای دکتر ابراهیم فرشیدی از گروه برق

آقای دکتر علی حقیقی از گروه عمران

آقای دکتر ریحانیان از گروه مواد

لازم بذکر است که نامبردگان فوق بر اساس امتیازات مکتسبه از سوی دانشجویان (50%)، مدیران گروه ها (20%)، معاون آموزشی (20%) و رئیس دانشکده (10%) انتخاب شده بودند