نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت تیم مکاترونیک کارونا در مسابقات طراحی مفهومی خودرو

موفقیت تیم مکاترونیک کارونا در مسابقات طراحی مفهومی خودرو


موفقیت تیم مکاترونیک کارونا در مسابقات طراحی مفهومی خودرو

تیم مکاترونیک "کارونا" از دانشکده مهندسی توانست با کسب مقام سومی در مسابقات طراحی مفهومی خودرو افتخاری دیگر را برای دانشجویان این رشته رقم بزند. در این مسابقات که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد تیم "کارونا" در حالی با امتیاز بسیار نزدیک بعد از تیم های اول و دوم قرار گرفت که تیم های اول و دوم از خود دانشگاه شریف در این مسابقات شرکت کرده و از امتیاز میزبانی برخوردار بودند. مدیریت دانشکده این موفقیت ارزشمند را به پژوهشکده دانشجویی مکاترونیک و بخصوص به اعضای تیم "کارونا" تبریک می گوید