نحوه برگزاری کلاس های مجازی در دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

نحوه برگزاری کلاس های مجازی در دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹


نحوه برگزاری کلاس های مجازی در دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

 

بسمه تعالی 

قابل توجه دانشجویان گروه شیمی 

لطفا جهت دریافت برنامه برگزاری کلاس های مجازی گروه شیمی از تارخ 16 فروردین 1399 بر روی لینک زیر کلیک نمائید

دریافت فایل PDF

همچنین می توانید برنامه کلاس های مجازی قبل از تاریخ 16 فروردین 1399 را از لینک زیر دریافت نمائید 

دریافت فایل PDF