نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست اعضای هیات علمی گروه با کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب

نشست اعضای هیات علمی گروه با کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب


نشست اعضای هیات علمی گروه با کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب

به منظور گسترش ارتباطات گروه برق با صنایع مختلف استان خوزستان، جلسه ای با حضور برخی از اعضای هیات علمی گروه با کارشناسان مناطق نقت خیز جنوب در محل این شرکت برگزار گردید. در این جلسه نیازهای مختلف شرکت مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص چگونگی مرتفع نمودن این نیازها بحث و بررسی صورت گرفت. مقرر گردید این نیازها بصورت طرح های پژوهشی تقاضا محور بصورت مشترک بین اعضای هیات علمی گروه و کارشناسان شرکت پوشش داده شود.