نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان " شایسته تقدیر " توسط انجمن علمی دانشجویی عمران دانشکده مهندسی در "هفتمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت"

کسب عنوان " شایسته تقدیر " توسط انجمن علمی دانشجویی عمران دانشکده مهندسی در "هفتمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت"


کسب عنوان " شایسته تقدیر " توسط انجمن علمی دانشجویی عمران دانشکده مهندسی در "هفتمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت"

به گزارش مدیریت محترم امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه، انجمن علمی دانشجویی عمران دانشکده مهندسی در "هفتمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت" که در مهر ماه سال جاری در شیراز برگزار شد موفق گردید در زمینه مسابقات علمی و فناورانه عنوان " شایسته تقدیر " را دریافت نماید. لازم بذکر است که اعضای انجمن علمی عمران عبارتند از:

آقای سجاد مؤمن )دبیر انجمن)

آقای سبحان اقبالی (نائب دبیر)

آقای سینا زحمتکش (عضو اصلی)

خانم جیران عسکری (عضو اصلی)

آقای پوریا یاقوتیان (عضو اصلی)

کسب این عنوان ارزشمند را که بخاطر "فعالیت های شایسته علمی" به این انجمن اعطا گردیده است، به اعضای انجمن، اعضای گروه عمران و دانشکده مهندسی تبریک می گوییم