نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانسهای داخلی

کنفرانسهای داخلی


کنفرانسهای داخلی

 1. سینا تختی، علی اشرفی، محسن ریحانیان، بررسی تاثیر نوع فلز پرکننده بر خواص اتصال تیگ پالسی آلیاژ ریختگی آلومینیم A356 ، اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران، 18-16 آبان ماه 1391. 
 2.   محسن روشنی، خلیل الله قیصری، محسن ریحانیان، محمد رضا صفاریان، ارزیابی اثر جریان جوشکاری برابعاد حوضچۀ جوش و موقعیت منطقۀ حساس شده در ناحیۀ متاثر از جوش فولاد زنگ نزن 304 با استفاده از نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی، دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، اصفهان 7-6 دی ماه 1390. 
 3.   نسیم نصیریان‏، محسن ریحانیان‏، بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری کامپوزیت ساخته شده به روش اتصال نورد تجمعی‏، پنجمین ‏همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، تهران، 3-4 آبان 1390. 
 4. عباد باقر پور‏‏، محسن ریحانیان‏، رامین ابراهیمی، بررسی رفتار فولاد TWIP در فرایندهای تغییر شکل پلاستیک شدید، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، اصفهان، 11-10 اسفند 1389 . 
 5. صادق حجار پور، سید رضا اسد الله پور، محسن ریحانیان، خلیل الله قیصری، بررسی تاثیر دمای تف جوشی بر خواص مکانیکی آهن تولید شده به روش متالورژی پودر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 25-24 آبان 1389. 
 6. سبحان مرتب،  خلیل رنجبر، محسن ریحانیان، عبدالعلی پولادگر، ارزیابی خواص مکانیکی آلومینیم 1060 پس از اعمال تغییر فرم پلاستیک شدید به روش پرس شیارکاری نیمه محدود، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 25-24 آبان 1389.
 7. محمد سجادنژاد، محسن ریحانیان، جواد صفری، بررسی علت شکست فولاد زنگ نزن آستنیتی بکار رفته در U-bolt نگهدارنده پره های فن کولینگ، سمپوزیم فولاد 87، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، 14-13 اسفند 1387. 
 8.  محسن ریحانیان, رامین ابراهیمی، محمد محسن مشکسار، آنالیز حد بالایی فرایند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAE) ، سومین کنفرانس شکل دهی مواد و فلزات ایران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران،تهران، 20-18 اردیبهشت 1385. 
 9.   محسن ریحانیان، رامین ابراهیمی، محمد محسن مشکسار، رفتار تغییر شکل و خواص مکانیکی آلومینیم خالص تجارتی تولید شده به روش اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAE) ، دهمین کنگره ی انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 23 و 24 آبان 1385.
 10. محسن ریحانیان، رامین ابراهیمی، محمد محسن مشکسار، آنالیز حد بالایی فرایند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAE) با مقطع گرد، اولین کنفرانس شکل دهی فلزات، انجمن مهندسان مکانیک ایران، ایران خودرو، تهران، 6 و 7 دی ماه 1385.
 11.  رامین ابراهیمی، محمد محسن مشکسار، سید علی سجادی، محسن ریحانیان، آنالیز کرنش در فرایند اکستروژن شعاعی- مستقیم بعنوان یک روش تغییر شکل پلاستیک بزرگ, اولین کنفرانس شکل دهی فلزات, انجمن مهندسان مکانیک ایران، ایران خودرو، تهران، 6 و 7 دی ماه 1385. 
 12. محسن ریحانیان، رامین ابراهیمی، محمد محسن مشکسار، آنالیز ساختار نانو تولید شده به روش اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAE) ، اولین کنفرانس فن آوری نانو منطقه ی جنوب کشور، شیراز، بهمن 1385
 13.  سید احمد جنابعلی جهرمی، عباسعلی نظربلند، محسن ریحانیان، بررسی خاصیت ناهمسانگردی فولادهای کم کربن، سمپوزیوم فولاد 79، شرکت فولاد خوزستان، اهواز، 3 و 4 اسفند ماه 1379. 
 14.  سید احمد جنابعلی جهرمی، عباسعلی نظربلند، محسن ریحانیان، تاثیر خاصیت ناهمسانگردی بر قابلیت شکل پذیری فولادهای کم کربن، چهارمین کنگره ی انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشکده فنی تهران، 27-25 مهر ماه 1379.

   کنفرانسهای بین المللی

 1. E. Bagherpour, M. Reihanian, R. Ebrahimi, Deformation behavior of TWIP steel during simple shear extrusion (SSE), 3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, University of Tehran, Iran, 2-3 November 2011.

 

 1. M. Reihanian, R. Ebrahimi, N. Tsuji, M.M. Moshksar, EBSD and TEM and characterization of ultrafine grained commercially pure Al fabricated by equal channel angular pressing (ECAP), First International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, University of Tehran, Iran, 17-18 November 2007.

 

 1. M.H. Paydar, M. Reihanian, E. Bagherpour, M. Sharifzade, T.A. Dean, Consolidation of aluminum powders through equal channel angular pressing-forward extrusion (ECAP-FE), First International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, University of Tehran, Iran, 17-18 November 2007.

 

 1. M.H. Paydar, M. Reihanian, E. Bagherpour, M. Sharifzade, T.A. Dean, Manufacturing bulk material through consolidation of aluminum particles using ECAP-FE, International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007), December 10-13, 2007, Tehran, Iran.