نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39401

39401


 

 

 

 

دکتر رضا مسلمانی

مرتبه علمی : استادیار

هیات علمی گروه مکانیک

 

 

اطلاعات تماس

گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس : 19-33330010 061  داخلی : 5666