نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

14809

14809


In      The     Name     Of        God
 
 
RESUME:
 
Dr . KHALIL RANJBAR          
 Ph . D ( Metallurgical Engg(.
 Assistant professor
 
 I) Personal Identifiction:  
 
                                     Name :                  KHALIL
                                     Surname :             RANJBAR
                                     Date Of Birth :     1964
                                     Place Of Birth :    GHACHSARAN - IRAN
                                     Meritual statue :   Marid
                                     No . of children :   2
ADRESS: 
Materials division,
Engg. collegeShahid Chamran University,  Ahwaz, Iran.      
 No.604, mina st., Koye Ostadan,
Daneshgah Chamran, Ahwaz, Iran.
 
 E - Mail:
Babakalan @ Yahoo . com      and
Tell.: 0098-611-3330010-20, ext.5682,
Fax No. : 0098-611-3336642                                                                               
 
II) Educational Back ground:
   ----------------------------------------------------------------------------------------
 Degree                                   Place          Year                     Specialization
-----------------------------------------------------------------------------------------
 i) Diploma                               Ghachsaran 1982                   
 ii) B . Tech                              India     1984-1988                  Met . Engg .*
 iii) M . Tech                             India                1990 -1988     Met . Engg .**
 iV) Ph . D                                 India     1990-1994                 Met . Engg .***
-----------------------------------------------------------------------------------------
 *(IIT    ( Indian Institute of Technology - Bombay ),  ** Metallurgical Engg.
 *** Title Of Thesis : Synthesis , characterization and Mechanical Properties of ZDA Composites
----------------------------------------------------------------------------------------
 III) Academic Activities:
 
-       - Stablishment of Materials group in Sh . Chamran University
.
-       List Of subjects tought so far :

Heat treatment , Reffractories, Non - Ferrous alloys , Foundary Technology , Science and technology of materials,  Technical English (Metallurgical Engg. Technical terms) ,   Properties of Engg. Materials,    Science and technology of casting (Theory and practice),    Materials of construction in Agricultural machines, Scientific and Technical Matter transfer,  Powder metallurgy,  Manufacturing processes and technology,

 

IV) Research Activites
- List of Publications:
 
1- Effect of chemically addad zirconia and Yttria on the mechanical    Properties of ZDA.
 Khalil Ranjbar, B.T. Rao, TRR Rama Mohan, and C.S. Harendranath,
Bulltin of American Ceramic society,73(2), 1994,PP 63-66.
 
 2- Effect of zirconia allotropes on fracture toughness of alpha alumina,
 Khalil Ranjbar, BT. Rao, and TRR. Rama Mohan,
 Ceramics transactions, Vo.38, advances in CMC, Am. Ceram. Soc., OH. USA, 1993, PP.473-484.
 
 3- Sintering and mechanical Properties of pure and magnesia doped ZTA,  
 N.Bravankar, Khalil Ranjbar, BT. Rao, and TRR. Rama Mohan,
 Transaction of PMAI, INDIA, Vol.20, 1993, PP.49-53.-
 

 4-   Failure analysis of boiler cold and hot reheater tubes,   Khalil Ranjbar       

      Engineering Failure Analysis, Volume 14, No. 4, June 2007, pages 620-625.   

               

5- A study on the Wear Behaviour of dual Phase Steels ,   

 V. Abuee, H. Saghafian, Sh. Kheirandish, and Khalil Ranjbar

 Journal of Material Science and Technology,  (JMST), 2007, Vol. 23, No.1, 107-110.

 
6- Mixed Oxidative Wear behaviour of plain carbon Dual-phase steel   
 
Khalil Ranjbar et al, Steel Research International, 78 (2007), N0. 6, 505-511.
 
7. Khalil Ranjbar, et al.
 " An investigation of the wear of 0.2% C dual phase steels"
Journal of Materials Processing and Technology,  JMPT, 203, 2008, 107-112.
 
8. Khalil Ranjbar, et al
Mutual interaction of grain refiner and modifier on microstructure of Al-7Si-0.8 Fe alloy, Submited to , Amir Kabir Journal of Science and Technology,
 
9. Khalil Ranjbar et al.,

Effect of grain refiner on microstructure and dry sliding wear behaviour of  Al-8Si-0.8Fe cast alloy,

submited to the Iranian Jourbal of Surface Engineerng,

10. S. Moradi , K. Ranjbar , Experimental and computational failure analysis of drillstrings, Accepted for publication in the Journal of Engineering Failure Analysis. (Available on line).
 
11-  Khalil Ranjbar , Microstructural Evaluation of Zirconia Dispersed Alumina Composites,  The 1st International Conference on Composites: Characterization,  Fabrication and Application (CCFA-1) , 15-18 December 2008, Kish Island, Iran .
 
12- A.Hedayati , Z.Golestan , Kh.Ranjbar , G.H.Borhani,
Composite oxide ( ZnAl2O4 ) nano-sized particles obtained by reduction reaction of ZnO and Al powder mixture,  The 1st International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-1) , 15-18 December 2008, Kish Island, Iran .

 

                                                                        .

                                                                                         خلیل‌ رنجبر  - 1
 "رفتار ساییدگی‌ کامپوزیتهای سرامیکی ألومینا ؤ زیرکونیا"،
 دومین‌ کنگره‌ انجمن‌ سرامیک‌ ایران‌ آبان‌ 1374 دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌ ایران‌ - صفحات‌ 89- 78 در مجموعه‌ مقالات‌ کنکره‌ .                                                                       
  2 - خلیل ‌ رنجبر  و داریوش‌ خادمی‌-  "گندله‌ هایی‌ پیش‌ احیایی‌      "
سمپوزیم‌ فولاد 78 اردیبهشت‌ 78 دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌ - مجموع‌ مقالات‌ کنگره،  صفحات‌ 109- 121  
                                                          
3- خلیل رنجبر و نسیم نصیریان - "تاثیر ناخالصی آب تغذیه بر خوردگی لوله های بویلر"
مجموعه مقالات هشتمین گنگره انجمن مهندسین متالوزی ایران مهر ماه 83، دانشگاه صنعتی اصفهان ، صفحات 463-472.
4-ایمان ابراهیم زاده و خلیل رنجبر-
" تاثیر افزودن اکسید نقره بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای الومینا-منیزیا". مجموعه مقالات سومین همایش دانشجویی متالوزی مهرماه82- سهتد تبریز. صفحات 179-189.
5 - مهدی قبیتی حسب و  خلیل رنجبر
"پایدار سازی زیرکونیای تتراگونال در دمای اتاق"
مجموعه مقالات سومین همایش دانشجویی متالوزی مهرماه82- سهتد تبریز. صفحات 189-199.
 
6 - خلیل رنجبر، نازنین فروزان مهر، داریوش خادمی،
 " بررسی تاثیر افزودنی NaOH  و پریدور بر کیفیت گندله های سنگ آهن" مجموعه مقالات سمپوزیم فولاد 84 ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اسفند 84، صفحات 1-10.
7 - خلیل رنجبر، علیرضا نجاریان، و غلامحسین برهانی،
 "مطالعه و بررسی در فصل مشترک بوش های برنزی-فولادی" مجموعه مقالات سمپوزیم فولاد 84 ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اسفند 84، صفحات 543-553.
 
8 - خلیل رنجبر، میثم جعفری، و شاپور مرادی،
 "نقش عوامل متالوژیکی در شکست لوله های حفاری"، چکیده پذیرفته شد در نهمین کنگره انجمن متالوژی ایران- دانشگاه شیراز- آبان 84.
 

9 - وحید ابویی، حسن ثقفیان، شهرام خیر اندیش ، و خلیل رنجبر-  " بررسی سایش تورقی فولاد دو فازی در مقایسه با فولاد مارتنزیتی" ،- دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران، مشهد مقدس، آبان 1385 صفحات 1-10..

 

10 -  محمد رضا توکلی شوشتری، محمد بیت حردان و خلیل رنجبر

"بررسی تاثیر فاصله بین لایه ای پرلیت در فولاد 1080 بر خواص تریبولوژیکی آن"   هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ، دانشگاه کرمان ، اردیبهشت 86، در مجوعه مقالات"

 
11- رضا علی عسکریان، محسن کریمی و خلیل رنجبر
"بررسی خصوصیات تریبولوژیکی آلیاژ پیستون ریخته گری شده Al-Si" -ششمین همایش علمی مهندسی مواد و متالوژی ایران، - تهران ، دانشگاه علم و صنعت، 10-11 ابان 1385 ، مجموعه مقالات همایش، صفحات 57-67.
 
 
12- محمد ر ضا  توکلی شوشتری  و خلیل رنجبر-
"بررسی خصوصیات سایش لغزشی  و رفتگی الیاژ الومینیوم 5083" مجموعه مقالات  نهمین سمینار ملی سطح و عملیات حرارتی.
 اردیبهشت1378 دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران.
 
لیست پروزه های انجام یافته یادرشرف اتمام
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان
سمت در پروژه
محل اجرا
 
1
خلیل رنجبر
بررسی عوامل خوردگی و سایش پمپ های آب دریا در پتروشیمی رازی (خاتمه یافته)
مدیر پروژه
دانشگاه شهید چمران پتروشیمی رازی
 
2
خلیل رنجبر
بررسی علل خوردگی و سایش لوله های ری هیت سرد و ری هیت گرم در واحد 1 نیروگاه رامین( اتمام یافته)
مدیر پروژه
دانشگاه شهید چمران
نیروگاه رامین
 
3
خلیل رنجبر
بررسی علل ضایعات و washout لوله های حفاری ( اتمام یافته)
همکار پروژه
دانشگاه شهید چمران
ملی حفاری
 
4
خلیل رنجبر
بررسی علل خوردگی  لوله های مبدل حرارتی استارت بویلر و ابررسی امکان جایگزینی آنها با لوله های کاندانسور. ( اتمام یافته)
مدیر پروژه
دانشگاه شهید چمران
نیروگاه رامین
 
5
خلیل رنجبر
تولید سرامیک های کامپوزیتی ZDA (خاتمه یافته)
مدیر پروژه
دانشگاه شهید چمران
سازمان برنامه و بودجه
 
6
خلیل رنجبر
تولید آلیاژ مغناطیس نرم آهن نیکل به روش متالوی پودر (اتمام یافته )
مدیر پروژه
دانشگاه شهید چمران
دانشگاه مالک اشتر
 
7
خلیل رنجبر
تولید پودر پالیش آلومینا (خاتمه یافته)
مدیر پروژه
دانشگاه شهید چمران
 
8
خلیل رنجبر
تدوین برنامه پنج ساله شرکت برق منطقه ای خوزستان
 ( خاتمه یافته)
همکار پروژه
دانشگاه شهید چمران
برق منطقه ای خوزستان
 
 
9
خلیل رنجبر       
بررسی خوردگی   مبدل های حرارتی روغن در نیروگاه سد کرخه ( در حال اجرا)
همکار پروژه
دانشگاه شهید چمران و
سد کرخه
 
 
10
خلیل رنجبر
بررسی رفتار تریبولوژیکی آلیاژ Al-Si  مورد استفاده در صنعت خودروسازی(اتمام یافته)
مدیر پروژه
دانشگاه شهید چمران
 
11
خلیل رنجبر
ساخت دستگاه مطالعه نرخ       Errosion    Corrosion آلیاژهای صنعتی (خاتمه یافته)
مدیر پروژه
دانشگاه شهید چمران
 
12
خلیل رنجبر
خوردگی در صنعت حفاری ، درون و برون چاهی
ناظر پروژه
شرکت ملی حفاری و دانشگاه صنعت نفت
 
13
 
 

14
 
خلیل رنجبر
 
 
 

خلیل رنجبر
 
بررسی خوردگی لوله های کاندانسور و تخمین عمر باقی مانده آنها در نیروگاه رامین اهواز

 
بررسی علل کندکی و خوردگی روتور های درون چاهی حفاری
 
ناظر پروژه
 
 
 

مدیر پروژه
نیروگاه رامین و دانشکده صنعت آب و برق
 

شرکت ملی حفاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Tribological wear behaviour of Al-Si unmodified cast alloy under dry sliding conditions.

Khalil Ranjbar, A. Askaian…., M. Karimi,    

Abstract

Aluminum silicon (Al-Si) alloys  are widely used in automobile industry due to their  excellent  combination of properties such as good corrosion and oxidation resistance, low thermal expansion coefficient, high strength to weight ratio, high thermal conductivity and the ability to cast thin sections. For instance parts like piston, cylinder head and the other engine parts are manufactured from Al-Si cast alloys with the additions of alloying elements such as Ni, Cu, Ti, and Na.

Tribological properties for such applications are very important. This property is influenced mostly by chemical composition as well as by microstructure of the alloy.

In this study Al-Si  cast alloy of near hypereutectoid composition was selected, and wear samples were prepared from the cast block, and tested by Pin-On Disc wear computerized testing machine. All the testing were carried out in the form of dry sliding at room temperature with hardened steel counter face, for different sliding and normal loads. A provision was made to measure the temperature at the point of contact, with increase of distance. The worn out surfaces and wear debris were studied under SEM, to reveal the different wear mechanisms.

It was concluded that, wear rate is increasing with sliding distance, and coefficient of friction at the most is about 0.25. It was also seen that due to unmodified microstructure, wear mechanism is mainly severe, although other mechanisms were also seen.

 

Materials Technology

Mild Oxidative Wear Behaviour of Plane Carbon Dual–Phase Steel

 V. Aboueia, H. Saghafianb*, Sh. Kheirandishc,Kh. Ranjbard

a, b, c Iran University of Science and Technology, d Shahid Chamran University, Iran.

In order to explore the tribological potential of the dual phase (DP) steel as wear resistant material, the wear and friction characteristics of this steel, which consists of hard martensite island embedded in a ductile ferrite matrix, were investigated and compared with those observed in plane carbon normalized (N) steel with the same composition of 0.2 wt pct carbon. Dry sliding wear tests were carried out using a pin-ondisk wear testing machine at normal loads of 21.3, 28.5, 35.7 and 42.6 N and at a constant sliding velocity of 1.20 m/s. The analysis of surface and wear debris of the tested specimens showed that wear mechanism was mainly mild oxidative. The friction and wear rate of the DP steel and N steel were explained with respect to microstructure and the wear mechanism.

Keywords: Dual phase steel, Wear, Microstructure, Heat treatment.

 

Failure analysis of boiler cold and hot reheater tubes

Khalil Ranjbar *

Materials Department, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

Abstract

An analysis was made on the failure and shut down of boiler cold and hot reheater tubes by chemical analysis of sediments, metallographic examinations, XRD, SEM and EDX studies. The mode of operation, maintenance, and feed water chemistry were also checked. It is concluded that the bad maintenance and feed water chemistry are the main causes of the failure, leading to various types of corrosion mechanisms, which are identified and discussed in this study.

2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Failure analysis; Boiler reheater tubes; Feed water; Corrosion

www.elsevier.com/locate/engfailanal

Engineering Failure Analysis 14 (2007) 620–625