نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29675

29675


سوابق علمی – پژوهشی پروفسور ابراهیم حاجی دولو

مرتبه علمی: استاد

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-0611 داخلی  5674

فکس: 3336642-0611

ایمیل:hajidae@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه دالهوزی کانادا

1377

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف ایران

1370

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه علم و صنعت ایران

1365

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

1381- 1378

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز

1385- 1382

عضو شورای مرکز رشد و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

1386-1383

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

1393- تاکنون

مسئولیت های اجرایی در صنعت

فعالیت در واحد تاسیسات و آبرسانی در مجتمع فولاد اهواز

1366- 1365

برنامه ریزی تعمیرات فولاد در شرکت مهندسین مشاور بینا

1373- 1372

مدیر فنی مرکز بازرسی و خدمات مهندسی جهاد دانشگاهی خوزستان

1384- 1378

انجام پروژه های نفت و گاز در شرکت مهندسین مشاور آب کرخه

1391- 1388

عضو شورای پژوهشی حفاظت صنعتی مناطق نفتخیز جنوب

1385- 1382

عضو کارگروه پژوهش، آمار و فناوری استانداری خوزستان

1385- 1382

عضو کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان

1388- 1384

عضو شورای پژوهشی مکانیک شرکت فولاد خوزستان

1389- 1384

عضو شورای پژوهشی مکانیک سازمان آب و برق خوزستان

تاکنون-1384

عضو شورای پژوهشی شرکت ملی حفاری ایران

1387- 1384

عضو شورای پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای خوزستان

تاکنون- 1385 

عضو شورای پژوهشی سازمان تعاون خوزستان

1389- 1385

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

1387- 1386

عضو شورای پژوهشی نیروگاه رامین اهواز

1390-1382

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده جهاد دانشگاهی خوزستان

تاکنون- 1383

عضو شورای پژوهشی انرژی مناطق نفتخیز جنوب

تاکنون- 1389

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 شبیه سازی جریانهای دو فازی در نفت و گاز

 شبیه سازی سیکل نیروگاه حرارتی و آنالیز اکسرژی

 مدلسازی رفتار برج های خنک کن

افزایش کارآیی سیکل های تبرید

انتقال حرارت در کوره های قوس الکتریکی

 مدلسازی توربین گازی و خنک کردن هوا

اطلاعات بیشتر

افتخارات

پایان نامه های هدایت شده

طرح های تحقیقاتی

اختراعات

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها