نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29763

29763
نام و نام خانوادگی:
حسین محمد ولی سامانی

BSc, MSc, PhD

سمت: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استاد

زمینه تخصصی: مهندسی عمران- هیدرولیک

آدرس: اهواز-بولوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده مهندسی گروه عمران

تلفن: 20-3337011 داخلی 5654

ایمیل: hossein.samani@gmail.com