نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29780

29780


سوابق علمی  پژوهشی دکتر مازیار چنگیزیان

مرتبه علمی: استادیار

 

اطلاعات تماس

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

تلفن: 20-33330010-061 داخلی  5765

نمابر: 33335398-061

رایانامه:m.changizian@scu.ac.ir/maziar.ch@gmail.com     

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه شهید چمران اهواز

1392

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی از دانشگاه شهید چمران اهواز

1386

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

1384

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

کاویتاسیون

هیدروآیرودینامیک

نیروگاه‌ها

شبیه‌سازی عددی جریان در شبکه‌های گازرسانی

حفاظت کاتدیک

انرژی‌های نو و بهینه‌سازی مصرف انرژی

اطلاعات بیشتر

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

کتب

افتخارات