نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29163

29163


گروه معماری دانشگاه شهید چمران، از بدو تاسیس، به دلیل محدودیت اعضای هیات علمی از همکاری اساتید مدعو، در قالب قرارداد حق التدریس، بهره برده است. خوشبختانه در این سالها گروه توانسته جمعی از اساتید با تجربه را در کنار مدرسین جوان و با انگیزه به خدمت بگیرد که این امر علاوه بر ایجاد جوی پویا و متنوع در ارتقای کیفیت آموزش و ارائه دروس نیز موثر بوده است. ضمن قدردانی و سپاس از تمام اساتید بزرگواری که در ترمهای گذشته همکاری صمیمانه با گروه معماری این دانشگاه داشته اند؛ در ادامه اساتید مدعو ترم جاری اختصارا معرفی می گردند.