نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

32217

32217


سوابق علمی پژوهشی دکتر رضا مسلمانی

مرتبه علمی: استادیار

 

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5666

فکس: 33336642-061

ایمیل: mosalmani@scu.ac.ir          

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

1393

فرصت مطالعاتی در گروه کامپوزیت‌های پلیمری دانشگاه Lulea ، سوئد

1392-1393

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه علم و صنعت ایران

1387

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  

1384

سوابق کاری

همکار تحقیقاتی آزمایشگاه کامپوزیتهای پلیمری دانشگاه Lulea سوئد

1392-1393

عضو انجمن علمی کامپوزیت ایران و بازرس اصلی انجمن

1390- تاکنون

مدیر اجرایی شبکه سرآمدی متخصصین نانوکامپوزیت

1389-1390

مدیر فنی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

1389-1390

مدیر فنی آزمایشگاه تحقیقاتی نانوکامپوزیت موسسه کامپوزیت ایران

1390- 1392

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

مطالعه رفتار دینامیکی کامپوزیت‌های زمینه پلیمری

بتن‌های پلیمری

مدلسازی مایکرومکانیکی کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌ها

مدلهای تخریب کامپوزیت‌های زمینه پلیمری

مدلسازی، توسعه و بهبود روش‌های ساخت قطعات کامپوزیتی

 

اطلاعات بیشتر