نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

32675

32675


دوره

گرایش

سال راه اندازی

کارشناسی

متالورژی صنعتی

1378

کارشناسی ارشد

جوشکاری

1388

کارشناسی ارشد

شناسایی، ساخت و انتخاب مواد فلزی

1390

دکتری

مهندسی مواد

1393