نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29664

29664


سوابق علمی –  پژوهشی دکتر شاپور مرادی

مرتبه علمی: استاد

 

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-0611 داخلی 5671

فکس: 3336642-0611

ایمیل:moradis@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه دالهوزی کانادا

1377

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف  ایران

1370

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه صنعتی شریف ایران

1367

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

مدیر گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1382-1380

مدیر مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز

1385-1383

مسئولیت های اجرایی در صنعت

مدیر پروژه  شرکت مهندسین مشاور نشرصنعت – تهران

1371-1369

مدیر بخش طراحی مجتمع شهید دستواره – تهران

1369-1368

طراح و محقق مجتمع شهید دستواره – تهران

1369-1365

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

بهینه سازی سازه ها

ارتعاشات مکانیکی

روش های عددی در مهندسی

دینامیک سازه ها

مکانیک شکست

تحلیل کمانش و پس کمانش سازه ها

مواد مرکب

دینامیک رشته حفاری

آزمایش مودال تجربی

اطلاعات بیشتر

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه ها