نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

35168

35168سوابق علمی – پژوهشی دکتر علی ولی پور چهارده چریک

مرتبه علمی: استادیار

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5744

فکس: 33336642-061

ایمیل:    a.valipour@scu.ac.ir   و   ali.valipour@gmail.com         

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

1393

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه علم و صنعت ایران

1387

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  

1384

زمینه های مورد علاقه 

آکوستیک و اندازه گیری های تجربی آکوستیکی

تحلیل تنش

خستگی و شکست

طراحی و ساخت سنسورهای صوتی (آکوستیکی)

کاهش نویز

شبیه سازی اجزاء محدود

تست های غیرمخرب


 

سوابق کاری

سرپرست آزمایشگاه تست های غیرمخرب دانشگاه علم و صنعت ایران  

1389-1393

عضو مرکز پیشرو تست های غیرمخرب دانشگاه علم و صنعت ایران

1391-1392

سرپرست بخش آکوستیک پژوهشکده هیدرودینامیک کاربردی و سامانه های دریایی

 1392-1393

اطلاعات بیشتر